Καμαρίτης Ιατρός Δερματολόγος

Σχεδιάσαμε ένα σύγχρονο και λιτό λογότυπο που μας παραπέμπει στην υπογραφή και το κύρος του Ιατρού Δερματολόγου κύριου Καμαρίτη.

Στα πλάισια της συνεργασίας μας προχωρήσαμε σχεδιαστικά σε επιγραφή, βιτρίνα, μπλοκ, επαγγελματικές κάρτες καθώς και εταιρική ταυτότητα.

#design #logo #signature #kamaritis #artivityzone #expand #your #view
More SEE ALL WORKS