ΑΦΟΙ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ | Creta Pergola

Τα αρχικά της επωνυμίας "Creta Pergola" καθώς και το κεφαλαίο Β του επωνύμου Βαρδαλαχάκη, δημιουργούν μια νέα δυναμική Οπτική Ταυτότητα ανάλογη της βαρύτητας των έργων που διεκπεραιώνει!

#logo #branding #brandidentity #cretapergola #wedowood #αφοιβαρδαλαχάκη #corporateidentity #greekdesign #logodesign #minimal #artivity #zone #expand #your #view

Design: Liana Kokali

More SEE ALL WORKS