ΚΟΡΩΝΗ Α.Ε.

Η Κορώνη Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της εισαγωγής, αντιπροσώπευσης και διανομής τροφίμων και πρώτων υλών στους επαγγελματίες της Κρήτης.

Επανασχεδιάστηκε το λογότυπο και η εταιρική ταυτότητα.

Ο «κλασικός πιγκουϊνος» εκσυγχρονίστηκε, δίδοντας μια νότα ανανέωσης.

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός περιελάμβανε συσκευασία και έντυπο.