Η διαδικτυακή παρουσία του ARTivityZONE είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο domain name (artivityzone.gr).